Warmtenet

ISVAG WARMTENET: KATALYSATOR IN DE ENERGIETRANSITIE EN CRUCIAAL VOOR HET BEHALEN VAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN

 

Het energielandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Met een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen – zon en wind – zetten we belangrijke stappen in de transitie naar een compleet duurzame energieproductie en het streven naar klimaatneutraliteit.Tegelijk wil Vlaanderen ook dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, niet alleen als brandstof voor onze voertuigen, maar ook voor de verwarming of de productie van warm water in onze huizen of als energiebron voor bedrijven.  Zo’n 90% van alle stookinstallaties in de huizen in Vlaanderen draait immers nog steeds op ‘klassieke fosiele’ brandstoffen als stookolie, aardgas, hout of zelfs steenkool.

 

ISVAG kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze uitdagingen. Per jaar verwerkt ISVAG zo’n 140.000 ton niet-recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval. De warmte die hierbij vrijkomt zetten we vandaag al om in energie, die elektriciteit oplevert voor meer dan 25.000 gezinnen. Met de energie uit één enkele afvalzak heeft een gemiddeld gezin in Vlaanderen genoeg elektriciteit voor ruim anderhalve dag.

Met de nieuwe energiecentrale zal ISVAG verder uitgroeien tot een duurzame energieleverancier die elektriciteit zal produceren voor 35.000 gezinnen (18 MW/jaar) of warmte zal leveren via een warmtenet aan 40.000 gezinnen en bedrijven (50 MW/jaar) in de buurt.

Afhankelijk van de vraag, kan op elk moment flexibel worden geschakeld tussen elektriciteit en warmte. Wanneer de vraag naar beide laag is, kan bovendien alle energie benut worden voor de productie van waterstof, een perfect emissievrije brandstof die wordt geleverd aan een nabijgelegen tankstation.

ISVAG lieten de Universiteit Antwerpen (UA) berekenen wat de positieve impact van de vermeden emissies zou zijn. Volgens het rapport van UA leveren de vermeden emissies een besparing van de uitstoot op die overeenkomt met 25.000 tot 55.000 auto’s per dag op de A12 (afhankelijk van de emissies: NOx, dioxines, CO2, fijn stof,...).

UA berekende ook de onmiddellijke impact in de buurt: dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg.

Door de aanleg van het warmtenet zal jaarlijks 241.689 MWh gas bespaard worden (55% van het theoretisch potentieel), waardoor de hele site CO2- neutraal wordt. De uitrol van het stedelijk warmtenet is hierdoor cruciaal voor de klimaatdoelstellingen van de stad Antwerpen en Vlaanderen.