Nieuws & Evenementen

BEOORDEEL PROJECT OP STUDIES, RAPPORTEN EN ADVIEZEN EN NIET OP BASIS VAN KRANTENARTIKELS

ISVAG merkt dat de afgelopen weken heel wat artikels in de pers en op social media worden gepubliceerd, waarin het project voor de nieuwe installatie zeer eenzijdig wordt besproken.

We betreuren dat het proces van een vergunningsprocedure in de pers wordt gevoerd, nog vóór alle adviesinstanties zich formeel hebben kunnen uitspreken.

We verwijzen nogmaals naar alle studies en rapporten die over onze plannen zijn opgemaakt, die we steeds in alle transparantie op deze website hebben gepost.