Nieuws & Evenementen

 1. ISVAG krijgt groen licht voor de aanleg van een warmtenet!

  In de vergunningsprocedure van ISVAG maakte Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege vandaag haar beslissing bekend tot de verlenging van de vergunning voor de afvalenergiecentrale van ISVAG tot 2025 en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet.

   

 2. ISVAG nieuwsbrief en GDPR-regelgeving

  Sinds 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. Bij ISVAG gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar heeft u een goed gevoel bij en wij ook.
  We hebben u in het recente verleden graag op de hoogte gehouden van belangrijk ISVAG nieuws. Die band met u willen we blijven onderhouden en we hopen u nog vele nieuwsbrieven te mogen sturen. Daarom vragen we de mensen die zich ingeschreven op de ISVAG nieuwsbrief (opnieuw) de toestemming te geven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Doet u dit niet, dan zal u voortaan geen nieuwsbrieven van ISVAG meer ontvangen, maar we zullen u wel missen.
  Wij hopen natuurlijk dat we u ook in de toekomst accuraat op de hoogte mogen houden over ISVAG. Door te bevestigen, stemt u in dat we uw persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen van de GDPR. Dat betekent dat we deze gegevens enkel gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. U kunt bovendien op elk moment uitschrijven via een link onderaan op elk van onze nieuwsbrieven.
  Voor meer info over GDPR, kan u hier terecht. 

 3. ISVAG 200 dagen ongevallenvrij!

  ISVAG heeft zonet de kaap van tweehonderd dagen ongevallenvrij bereikt! Een mooi bewijs dat veiligheid lééft op de werkvloer van ISVAG: de extra inspanningen die we met z'n allen leveren op het vlak van preventie, werpen vruchten af. Tijdens die 200 arbeidsdagen vonden er vier (geplande) stilstanden plaats voor onderhoud: momenten die een verhoogde waakzaamheid vragen van de ISVAG-medewerkers. Sinds 2017 is ISVAG ook gestart met wekelijkse veiligheid-, gezondheid- en milieurondgangen (VGM-rondgangen) die tot doel hebben een nettere en veiligere werkplaats voor elke werknemer te creëren. Ook die inspanningen hebben tot dusver een positief resultaat!

 4. Milieu Effecten Rapport (MER) is positief voor nieuwe ISVAG-installatie!

  ISVAG heeft goed nieuws gekregen in het vergunningstraject voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale: de Vlaamse administratie heeft deze maand het Milieu Effecten Rapport (MER) voor de nieuwe installatie goedgekeurd. 

  De goedkeuring van het MER is inderdaad goed nieuws voor ISVAG: het MER is het rapport dat de milieueffecten van de nieuwe ISVAG installatie beoordeelt en dat tot stand is gekomen na inspraak van adviserende instanties, de gemeente Aartselaar en de Stad Antwerpen.  

  De conclusie van het MER is dat de impact van te bouwen ISVAG installatie op mens en milieu verwaarloosbaar is.

  Met de bouw van de nieuwe installatie wordt volgens de deskundigen geen schade aan de natuur van de omliggende VEN-gebieden verwacht, en geen aantasting van de beschermingszones.

  Het bewijs dat de impact van de nieuwe installatie te verwaarlozen is blijkt ook uit het feit dat de MER-deskundigen geen milderende maatregelen noodzakelijk achten.  Logisch, want ISVAG heeft bij het opmaak van de plannen van de nieuwe installatie steeds gefocust op een minimale milieu-impact.    

  Omdat ISVAG gelooft in een heldere, transparante communicatie, zetten we de niet-technische samenvatting van het Milieu Effecten Rapport graag online: ISVAG nodigt u uit het MER hier te lezen. Het overzicht van alle studies, onderzoeken en adviezen die ISVAG liet uitvoeren door experten uit binnen- en buitenland vindt u hier

  ISVAG benadrukt graag dat de MER inderdaad een positieve stap is in het vergunningstraject voor de nieuwe installatie, maar dat het traject daarmee niet rond is: de volgende stap is de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die binnen korte tijd zal worden ingediend. 

 5. Technisch- en Niet-Technisch Rapport 2017

  Ook dit jaar publiceerde ISVAG in een technisch en niet-technisch rapport, waarin verslag wordt uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen jaar (klik op de rapporten om ze te downloaden). Voor opmerkingen of meer info over deze verslagen, kan u contact opnemen op tel. 03/877 28 55 of via info@isvag.be.

 6. ISVAG legt ovenlijn 2 stil voor geplande onderhoudswerken

  ISVAG legt periodiek één van de beide ovenlijnen van de afvalverwerkingsinstallatie stil voor een onderhoudsbeurt. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Door deze regelmatige check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Deze week vindt een geplande stilstand voor onderhoud plaats. Maandag 23 april wordt ovenlijn 2 stilgelegd voor het technisch onderhoud en de reiniging van de elektrofilter. 

  Naar verwachting kan ovenlijn 2 op woensdag 25 april opnieuw worden opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55. 

   

 7. ISVAG legt één ovenlijn stil voor geplande onderhoudswerken

  ISVAG legt regelmatig één van de twee ovenlijnen van de afvalverwerkingsinstallatie stil voor een grondige onderhoudsbeurt: de shutdown. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Door deze regelmatige check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Op zo'n moment heerst heel wat drukte bij ISVAG, omdat behalve onze eigen mensen ook externe bedrijven aan het werk zijn om de shutdown van de installatie zo vlot en zo kort mogelijk te laten verlopen. 

  De volgende dagen vindt het geplande onderhoud plaats van onze installatie. Dit weekeinde wordt het laatste restafval in de oven ingebracht: in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 maart legt ISVAG één ovenlijn van de installatie stil.

  Voor ovenlijn 1 voorzien we de gangbare onderhoudswerken met o.a. de vervanging van het gedeelte vuurvaste betegeling dat versleten is. Vermoedelijk kan ovenlijn 1 op woensdag 21 maart opnieuw worden opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55. 

 8. ISVAG vraagt hervergunning van de huidige installatie aan

  ISVAG heeft een milieuvergunning voor de eindverwerking van huishoudelijk afval  tot november 2020. Om de verwerking van het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van de meer dan 1 miljoen inwoners uit de Antwerpse regio ook na november 2020 te kunnen blijven garanderen, is het noodzakelijk om voor de bestaande installatie een omgevingsvergunning aan te vragen.

 9. Openbaar onderzoek hervergunning ISVAG loopt tot 10 maart 2018

  ISVAG heeft bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, voor de verdere exploitatie van de huidige afvalverwerkingsinstallatie (hernieuwing huidige vergunning), en voor stedenbouwkundige handelingen, m.n. het aanleggen van een warmtenet. Over de aanvraag loopt een openbaar onderzoek, van 8 februari 2018 tot 10 maart 2018.

 10. Ovenlijn 1 stilgelegd voor korte onderhoudsbeurt

  Ovenlijn 1 van ISVAG is vanochtend op een gecontroleerde manier stilgelegd voor een kort technisch onderhoud. De technische onderhoudsbeurt zal vermoedelijk morgen al afgerond zijn, waarna ovenlijn 1 opnieuw wordt opgestart.

Pages