Nieuws & Evenementen

 1. Uitstel Omgevingsvergunning ISVAG is gemiste kans

  ISVAG voorzitter Philip Heylen neemt teleurgesteld kennis van de weigering van de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. De intercommunale betreurt de negatieve beslissing van Vlaams Minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel omdat het een gemiste kans is om écht stappen vooruit te zetten in een duurzaam materialen-, energie- en klimaatbeleid. ISVAG zal de beslissing en motivering van de Minister verder bestuderen en zich beraden over de volgende stappen. Dit is voor ISVAG uitstel, geen afstel. 

 2. Elf van de twaalf adviezen zijn gunstig voor ISVAG

  ISVAG scoort gunstig op elf van de twaalf adviezen van de Vlaamse en stedelijke adviesverlenende instanties voor de geplande bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk, o.a. met betrekking tot de capaciteit, duurzame energie, de emissies en de luchtkwaliteit, en het leefmilieu. ISVAG is bijzonder opgetogen met het gunstige advies van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, dat stelt dat de door ISVAG gevraagde verwerkingscapaciteit van 190.000 ton per jaar noodzakelijk is  om het evenwicht tussen het beschikbaar aanbod van brandbaar afval en de beschikbare verwerkingscapaciteit in Vlaanderen in evenwicht te kunnen garanderen. Enkel het departement Ruimtelijke Ordening trekt in twijfel dat de geplande sloop van de huidige installatie wel zal doorgaan.

 3. Privacy: ISVAG stelt een Functionaris voor Gegevensbescherming aan

  Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. Bij ISVAG gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar heeft u een goed gevoel bij en wij ook. In het kader van de nieuwe Europese GDPR wetgeving heeft ISVAG een Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd, aangesteld zoals wettelijk verplicht. 

 4. ISVAG legt ovenlijn 2 stil voor geplande onderhoudswerken

  ISVAG legt periodiek één van de beide ovenlijnen van de afvalverwerkingsinstallatie stil voor een onderhoudsbeurt. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Door deze regelmatige check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Vandaag, maandag 14 januari, wordt ovenlijn 2 stilgelegd voor een gepland onderhoud aan de ESP, dat is de elektrostatische filter die de fijne stofdeeltjes uit de rookgassen haalt. Naar verwachting kan ovenlijn 2 uiterlijk op donderdag 16 januari opnieuw worden opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55.

 5. Indaver en ISVAG zetten de schouders onder uitbouw van warmtenetten in Antwerpen

  De zeer grote belangstelling voor de workshop over warmtenetten die vandaag in Antwerpen werd georganiseerd, toont aan dat het concept stadsverwarming eindelijk ook terrein wint in Vlaanderen. Voor een publiek van meer dan 200 Vlaamse deelnemers, schetsten een aantal Deense bedrijven en organisaties, hoe de Denen in de afgelopen 100 jaar een ongeëvenaarde knowhow op vlak van “district heating” hebben opgebouwd. Stadsverwarming is zonder enige twijfel een van de oplossingen voor de uitdagingen van het energievraagstuk. Daarom neemt ISVAG, de intercommunale die instaat voor de verwerking van het niet-recycleerbaar huishoudelijke restafval van meer dan 1 miljoen inwoners in en rond Antwerpen, de handschoen op. De bouw van een gloednieuwe high-tech afval-energiecentrale is een opportuniteit om nog meer te focussen op energie-efficiëntie. Tegelijk neemt ook INDAVER initiatieven om de restwarmte uit haar installaties duurzaam te valoriseren. Eerder dit jaar sloot INDAVER samen met de stad Antwerpen, het Havenbedrijf en Fluvius een strategisch partnerschap om te onderzoeken hoe de restwarmte van de thermische installaties van INDAVER gebruikt kan worden voor stadsverwarming. 

 6. Ook afvalophalers in topvorm hebben hun grenzen. Bied je afval correct aan!

  Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn doorgaans in topvorm, maar hebben ook hun grenzen. Om de afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten, roepen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en Interafval burgers op om afval correct aan te bieden. Ze doen dit naar aanleiding van de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter die loopt van 19 tot en met 23 november. 

 7. Werkbezoek aan warmte@zuid en Blue Gate Antwerp

  ISVAG heeft op 22 oktober een werkbezoek gebracht aan warmte@zuid en aan Blue Gate Antwerp, twee plekken in de stad Antwerpen die in de toekomst verwarmd zullen worden met restwarmte van ISVAG. Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van netbedrijf Fluvius.

 8. ISVAG in de kijker op ISWA Wereldcongres 2018

  ISVAG was erg present op het ISWA World Congres 2018 in Kuala Lumpur, Maleisië, de voorbije week. De Antwerpse afvalenergiecentrale liep in de kijker tijdens het ISWA Wereldcongres, dat alle internationale spelers rond afvalbeheer samen brengt. ISVAG voorzitter Philip Heylen stelde er onder grote belangstelling de plannen voor de ISVAG installatie en de aanleg van het warmtenet voor. De ISVAG voorzitter kreeg tevens een prominente rol in het ISWA2018 openingsdebat en bij de lancering van ISWA's Initiative for Mayors and Municipalities in Kuala Lumpur. 

 9. Korte herstellingsbeurt aan ovenlijn 1

  In het kader van een onderhoudsbeurt is ovenlijn 1 van ISVAG op gecontroleerde manier stilgelegd. Ovenlijn 1 is stilgelegd voor een technische herstelling aan de elektrostatische filter (ESP), dat is de filter die kleine stofdeeltjes uit de rookgassen haalt. De herstelling wordt momenteel uitgevoerd en de heropstart van de lijn zal mogelijk morgen al gebeuren. 

  Ovenlijn 2 van ISVAG blijft normaal in werking, gedurende de werken aan ovenlijn 1. Het huishoudelijk restafval dat bij ISVAG terecht komt, wordt in ovenlijn 2 verwerkt en omgezet in elektrische stroom. De elektriciteitsproductie blijft gegarandeerd. 

Pages