Nieuws & Evenementen

 1. HERSTELLINGSBEURT AAN OVENLIJN

  Ovenlijn 2 van ISVAG werd op gecontroleerde manier stilgelegd voor een technische herstellingsbeurt. De herstelling komt er na een technisch defect aan de kettingtransporteur voor bodemassen. De herstelling wordt momenteel uitgevoerd en de heropstart van de lijn zal zo snel mogelijk gebeuren na het verhelpen van het euvel. 

  Ovenlijn 1 van ISVAG blijft normaal in werking, gedurende de herstellingswerken aan ovenlijn 2. Het huishoudelijk restafval dat bij ISVAG terecht komt, wordt in ovenlijn 1 verwerkt en omgezet in elektrische stroom.

  De elektriciteitsproductie blijft gegarandeerd. 

 2. ISVAG zet deuren open voor studenten tijdens tweede zit!

  ISVAG opent een pop-upstudieplek tijdens de tweede zit: Studenten kunnen vanaf 1 augustus tot 31 augustus terecht om in alle rust te studeren in een ruimte met airconditioning, Wifi, gratis vers fruit, water, koffie en thee.

  Ben jij student en gemotiveerd om tijdens de tweede zit te studeren bij ISVAG? Stuur dan graag een mailtje naar studeren@isvag.be of telefoneer, +32 3 877 28 55.

  Het aantal plaatsen is beperkt (10 studenten): studenten kunnen op weekdagen terecht tussen 8.30 uur en 17 uur.

  De studieplekken worden aangeboden aan alle universiteits- en hogeschoolstudenten.

 3. Herstellingsbeurt aan ovenlijn 1

  Ovenlijn 1 van ISVAG is op gecontroleerde manier stilgelegd voor een technische herstellingsbeurt. De herstelling komt er na een technisch defect aan de as-extractor. Het euvel kon snel worden hersteld en de heropstart van ovenlijn 1 is ondertussen gebeurd. 

  Ovenlijn 2 van ISVAG blijft normaal in werking, gedurende de herstellingswerken aan ovenlijn 1. Het huishoudelijk restafval dat bij ISVAG terecht komt, wordt in ovenlijn 2 verwerkt en omgezet in elektrische stroom. De elektriciteitsproductie is gegarandeerd. 

 4. ISVAG JAARVERSLAG 2017

  Gewoontegetrouw publiceert ISVAG een jaarverslag, waarin de belangrijkste feiten, cijfers en hoogtepunten van het afgelopen jaar worden toegelicht. Het jaarverslag 2017 kan u downloaden via deze link.

 5. ISWA's Initiative for Mayors and Municipalities: gastblog van ISVAG voorzitter Philip Heylen

  ISVAG voorzitter Philip Heylen heeft op vraag van ISWA (International Solid Waste Association) een gastblog geschreven over het nieuwe ISWA's 'Initiative for Mayors and Municipalities', een project om waste management hoger op de politieke agenda van steden en mega-steden te zetten, omdat de impact van afval en de verwerking ervan zo groot is op de levenskwaliteit van vele miljoenen mensen wereldwijd: U leest het blogbericht van onze voorzitter hier in de integrale, Engelstalige versie: 

 6. ISVAG krijgt groen licht voor de aanleg van een warmtenet!

  In de vergunningsprocedure van ISVAG maakte Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege vandaag haar beslissing bekend tot de verlenging van de vergunning voor de afvalenergiecentrale van ISVAG tot 2025 en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet.

   

 7. ISVAG nieuwsbrief en GDPR-regelgeving

  Sinds 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. Bij ISVAG gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar heeft u een goed gevoel bij en wij ook.
  We hebben u in het recente verleden graag op de hoogte gehouden van belangrijk ISVAG nieuws. Die band met u willen we blijven onderhouden en we hopen u nog vele nieuwsbrieven te mogen sturen. Daarom vragen we de mensen die zich ingeschreven op de ISVAG nieuwsbrief (opnieuw) de toestemming te geven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Doet u dit niet, dan zal u voortaan geen nieuwsbrieven van ISVAG meer ontvangen, maar we zullen u wel missen.
  Wij hopen natuurlijk dat we u ook in de toekomst accuraat op de hoogte mogen houden over ISVAG. Door te bevestigen, stemt u in dat we uw persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen van de GDPR. Dat betekent dat we deze gegevens enkel gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. U kunt bovendien op elk moment uitschrijven via een link onderaan op elk van onze nieuwsbrieven.
  Voor meer info over GDPR, kan u hier terecht. 

 8. ISVAG 200 dagen ongevallenvrij!

  ISVAG heeft zonet de kaap van tweehonderd dagen ongevallenvrij bereikt! Een mooi bewijs dat veiligheid lééft op de werkvloer van ISVAG: de extra inspanningen die we met z'n allen leveren op het vlak van preventie, werpen vruchten af. Tijdens die 200 arbeidsdagen vonden er vier (geplande) stilstanden plaats voor onderhoud: momenten die een verhoogde waakzaamheid vragen van de ISVAG-medewerkers. Sinds 2017 is ISVAG ook gestart met wekelijkse veiligheid-, gezondheid- en milieurondgangen (VGM-rondgangen) die tot doel hebben een nettere en veiligere werkplaats voor elke werknemer te creëren. Ook die inspanningen hebben tot dusver een positief resultaat!

 9. Milieu Effecten Rapport (MER) is positief voor nieuwe ISVAG-installatie!

  ISVAG heeft goed nieuws gekregen in het vergunningstraject voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale: de Vlaamse administratie heeft deze maand het Milieu Effecten Rapport (MER) voor de nieuwe installatie goedgekeurd. 

  De goedkeuring van het MER is inderdaad goed nieuws voor ISVAG: het MER is het rapport dat de milieueffecten van de nieuwe ISVAG installatie beoordeelt en dat tot stand is gekomen na inspraak van adviserende instanties, de gemeente Aartselaar en de Stad Antwerpen.  

  De conclusie van het MER is dat de impact van te bouwen ISVAG installatie op mens en milieu verwaarloosbaar is.

  Met de bouw van de nieuwe installatie wordt volgens de deskundigen geen schade aan de natuur van de omliggende VEN-gebieden verwacht, en geen aantasting van de beschermingszones.

  Het bewijs dat de impact van de nieuwe installatie te verwaarlozen is blijkt ook uit het feit dat de MER-deskundigen geen milderende maatregelen noodzakelijk achten.  Logisch, want ISVAG heeft bij het opmaak van de plannen van de nieuwe installatie steeds gefocust op een minimale milieu-impact.    

  Omdat ISVAG gelooft in een heldere, transparante communicatie, zetten we de niet-technische samenvatting van het Milieu Effecten Rapport graag online: ISVAG nodigt u uit het MER hier te lezen. Het overzicht van alle studies, onderzoeken en adviezen die ISVAG liet uitvoeren door experten uit binnen- en buitenland vindt u hier

  ISVAG benadrukt graag dat de MER inderdaad een positieve stap is in het vergunningstraject voor de nieuwe installatie, maar dat het traject daarmee niet rond is: de volgende stap is de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die binnen korte tijd zal worden ingediend. 

 10. Technisch- en Niet-Technisch Rapport 2017

  Ook dit jaar publiceerde ISVAG in een technisch en niet-technisch rapport, waarin verslag wordt uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen jaar (klik op de rapporten om ze te downloaden). Voor opmerkingen of meer info over deze verslagen, kan u contact opnemen op tel. 03/877 28 55 of via info@isvag.be.

Pages