Nieuws & Evenementen

 1. Vlaams Minister van Omgeving hervergunt huidige ISVAG-installatie en vergunt de aanleg van het mini-warmtenet

  Wilrijk, 10 april 2020 – Conform het gunstig advies van ondermeer de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, heeft Vlaams Minister van omgeving Zuhal Demir vandaag een hervergunning afgeleverd voor de huidige ISVAG-installatie tot 31 december 2027. Ook de uitkoppeling van warmte naar het mini-warmtenet op het bedrijventerrein Terbekehof wordt vergund. De beslissing van de Minister kwam er nadat de Raad van Vergunningsbetwistingen op 29 november vorig jaar de hervergunning en de hieraan gekoppelde uitbouw van het mini-warmtenet had vernietigd. De hervergunning is zeker een opsteker voor de 55 medewerkers van ISVAG.

   

  Op 30 mei 2018 maakte toenmalig Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege haar beslissing bekend om de vergunning voor de bestaande afvalenergiecentrale van ISVAG tot 2025 te verlengen en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet goed te keuren. Naar aanleiding van ondermeer een beroep tegen deze beslissing door 4 inwoners van de Gemeente Aartselaar, oordeelde de Raad van Vergunningsbetwistingen op 29 november 2019 dat Minister Schauvliege haar beslissing onvoldoende formeel had gemotiveerd en vernietigde om deze louter formalistische reden de vergunning.

   

  Door dit arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen diende de huidige Vlaams Minister voor Omgeving, Zuhal Demir, een nieuwe beslissing te nemen. Na meerdere opnieuw uitgebrachte gunstige adviezen door de bevoegde adviesverlenende instanties én het gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingscommissie voor het verder exploiteren van de bestaande installatie tot 31 december 2027 en een vergunning voor onbepaalde duur voor de uitkoppeling van warmte, heeft de Minister conform hieraan de vergunning verleend.

   

  ISVAG is de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking, die het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen inwoners uit de Antwerpse regio omzet in grondstoffen en in duurzame energie. ISVAG doet dit op de ecologisch en economisch meest geschikte manier en produceert vandaag elektriciteit voor meer dan 25.000 gezinnen. Dankzij deze vergunning kan binnenkort de eerste warmte geleverd worden aan afnemers op het bedrijventerrein Terbekehof en kan ISVAG ook verder bijdragen aan de plannen om waterstof te produceren voor een waterstof-tankstation in de buurt.

   

  Tijdens de coronacrisis van de afgelopen weken is eens te meer gebleken hoe cruciaal de sector van de afvalophaling en –verwerking is voor onze samenleving. In moeilijke omstandigheden blijven de 55 ISVAG medewerkers zich 7 dagen op 7 inzetten om ervoor te zorgen dat het huishoudelijk restafval op de meest professionele manier, met de laagst mogelijk emissies - en bijgevolg de kleinst mogelijke impact op milieu en de mens – verwerkt blijft worden.

   

  Volgens ISVAG-voorzitter Kristof Bossuyt is de goedkeuring door de Minister dan ook in de eerste plaats een opsteker voor de ISVAG-medewerkers en hun gezinnen: “De afgelopen weken hebben zij zich meer dan ooit ingezet om deze essentiële installatie draaiend te houden, terwijl in de media constant gespeculeerd en gespind wordt over de toekomst van hun bedrijf. We blijven met vertrouwen inzetten op onze plannen om de bestaande installatie te vervangen door een nieuwe, nog performantere 2.0 ISVAG-afvalverwerkingsenergiecentrale. De verdere uitrol van stedelijke warmtenetten sluit ook perfect aan bij het Vlaamse Klimaatplan en het streven van de Vlaamse regering om te voorzien in een belangrijke transitie van groene stroom naar groene warmte, heel concreet ten Zuiden van Antwerpen. Hierdoor zullen heel wat vervuilende emissies van kleine stookinstallaties vermeden kunnen worden, waardoor de luchtkwaliteit in de lokale leefomgeving er drastisch op vooruit zal gaan.”

 2. Ontmoet de vuilnishelden!

   

  Verschillende sectoren zijn van essentieel belang om onze maatschappij draaiende te houden, één daarvan is ongetwijfeld de afvalindustrie. Niet alleen de afvalophalers en de straatvegers, maar even goed de afvalverwerkers spelen een grote rol in onze samenleving.

  De term vuilnishelden kwam dan ook niet zomaar uit de lucht gevallen.

  Klik hier om het volledige verhaal te lezen! 

 3. Niet alle recyclageparken zijn opnieuw open

  Om de veiligheid van de medewerkers van het recyclagepark en de bezoekers te garanderen heeft de stad Antwerpen beslist dat de recyclageparken gesloten blijven. Op die manier wordt rechtstreeks contact tussen stadspersoneel en inwoners, en tussen bezoekers van het recyclagepark onderling vermeden. De dienstverlening van de ophaling van het grofvuil aan huis blijft gegarandeerd en werd op maandag 6 april tijdelijk nog uitgebreid met steenpuin.

   

  De recyclageparken die wel geopend zijn, vragen met aandrang om uw bezoek te beperken tot een absoluut minimum.  Dit is in het belang van uw gezondheid en die van de medewerkers.
  Vergeet ook de algemene coronarichtlijnen niet  :
  ° Ga maximaal met 2 personen uit 1 gezin
  ° Maak enkel een verplaatsing als het echt noodzakelijk is
  ° Hou telkens 1,5 meter afstand
  ° Ga maar maximaal 1 keer per week
  ° Beperk uw aanwezigheid op het park tot zo kort mogelijk
  ° Betaal niet met cash geld

  Zowel de openingsuren als de toegangsroute kan gewijzigd zijn van uw recyclagepark naar keuze dus kijk even op de onderstaande website voor de correcte informatie te vinden :

  https://milieuenveiligheid.igean.be/pop/uw%20recyclagepark/3471/default.aspx?_vs=0_N&id=1

 4. Tekenwedstrijd

  Vandaag lanceren wij een tekenwedstrijd voor kinderen. Er zijn twee leeftijdscategorieën : 0-6 jaar en 6-12 jaar.

  De tekening voor 0 tot 6 jaar  kan u hier downloaden.

  De tekening voor 6 tot 12 jaar kan u hier downloaden.

  U kan deze dan digitaal versturen naar tekenwedstrijd@isvag.be of met de post naar ISVAG Boomsesteenweg 1000 2610 Wilrijk, dit tot en met 19 april . Gelieve telkens naam, adres en leeftijd van het kind en telefoonnummer van de ouder te vermelden in de email of op de tekening. In de week van 20 april rekt een onschuldige hand uit elke categorie 2 tekeningen krijgen de winnaars elks een gezinsabonnement van de Zoo van Antwerpen voor het schooljaar 2020-2021. Het volledige wedstrijdreglement kan u ook hier downloaden.

 5. #Vuilnishelden

  Terwijl u thuis aan het werk blijft en uw kinderen online les volgen, zijn de afvalophalers en de afvalverwerkers dagelijks aan het werk. Om deze mensen een hart onder de riem te steken, lanceren we een oproep om een hartverwarmende boodschap, waarin u deze #Vuilnishelden een figuurlijk schouderklopje geeft, aan uw raam te hangen.

  Als u een foto van deze boodschap vervolgens post op sociale media met de hastag #vuilnishelden en ons tagt met @isvagantwerpen kunnen wij dit verder delen zodat ook de mensen die achter de schermen voor de verwerking van uw afval zorgen, dit te zien krijgen.

  In deze moeilijk tijd is het belangrijk om solidariteit hoog in de vaandel te houden en de mensen die onze maatschappij ondersteunen een extraatje te geven. Net zoals de zorgverleners en politieagenten hebben ook de afvalverwerkers het niet makkelijk dus hopelijk kan u zich samen met ons u hiervoor inzetten.

  Indien u nog vragen heeft omtrent onze afvalverwerking kan u terecht op het algemene e-mailadres: info@isvag.be of op onze website www.isvag.be .
  Vragen omtrent het Coronavirus kan u steeds stellen aan de hulplijn 0800 14 689 of u kan surfen naar www.info-coronavirus.be .

 6. Recyclage van uw afval

  Het Coronavirus heeft een ongeziene impact op de dagelijkse werking van al onze bedrijven en het is dan ook van groot belang om in deze moeilijke periode zo goed mogelijk samen te werken.
  Gezien de recyclageparken gesloten zijn, vragen wij u met aandrang om respect te hebben voor de mensen die uw afval komen ophalen en voor diegene die het nadien op een professionele manier verwerken.

  Meer dan ooit dient u de sorteerregels correct toe te passen. Dat is de enige manier waarop we kunnen blijven inzetten op een professionele verwerking én op een kwaliteitsvolle recyclage. Wie nood heeft aan een opfrisbeurt kan de volledige sorteerwijzer vinden op: https://www.betersorteren.be/nl/sorteer-je-verpakking.

  Papieren zakdoeken, tissues, wegwerp reinigingsdoekjes en mondmaskers horen niet bij papier & karton, maar moeten in de gesloten restafvalzak. Zwerfvuil hoort niet thuis aan de glasbollen of bij de textielcontainers.

   

  Indien u nog vragen heeft omtrent onze afvalverwerking kan u terecht op het algemene e-mailadres: info@isvag.be of op onze website www.isvag.be .
  Vragen omtrent het Coronavirus kan u steeds stellen aan de hulplijn 0800 14 689 of u kan surfen naar www.info-coronavirus.be .

 7. Maatregelen Coronavirus ISVAG

  De voorbije week zijn er door de Federale en Vlaamse Regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Er werd benadrukt dat er wel essentiële diensten zijn die blijven werken, waaronder de afvalophaling en -verwerking.

  Dit betekent dat de installatie van ISVAG in dienst blijft zodat het aangeboden afval optimaal kan verwerkt worden.  Vanzelfsprekend werden ook bij ISVAG de nodige maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. De veiligheid van onze medewerkers staat centraal en wij willen hen dan ook oprecht bedanken voor hun dagelijkse inzet zodat wij kunnen garanderen dat de dienstverlening optimaal blijft, met aandacht voor ieders gezondheid.

  Indien u nog vragen heeft omtrent onze afvalverwerking kan u terecht op het algemene e-mailadres: info@isvag.be of op onze website www.isvag.be .
  Vragen omtrent het Coronavirus kan u steeds stellen aan de hulplijn 0800 14 689 of u kan surfen naar www.info-coronavirus.be .

 8. ISVAG LEGT OVENLIJN 2 STIL VOOR GEPLANDE ONDERHOUDSWERKEN

  Door regelmatige check-ups verkeert de ISVAG installatie permanent in een uitstekende conditie. 

  Vandaag en morgen gebeurt onderhoud aan de electrofilters en verwacht wordt dat woensdag ovenlijn 2 terug wordt opgestart. 

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55.

 9. Richtlijnen naar contractoren naar aanleiding van coronavirus

  Voor specifieke onderhoudswerken, rekent ISVAG op een aantal contractoren die op het bedrijf worden ingeschakeld. In het kader van de maatregelen die werden afgekondigd om het coronavirus in te dijken, wil ISVAG ook specifiek naar deze contractoren een aantal richtlijnen nog eens duidelijk op een rij zetten.

 10. WAAROM DE ISVAG PLANNEN VOOR EEN NIEUWE INSTALLATIE NOG STEEDS STAAN ALS EEN HUIS!

  In een aantal krantenberichten en op social media werd de afgelopen dagen vanuit bepaalde hoeken kritiek geuit op de plannen van ISVAG om een nieuwe installatie te bouwen. Men baseerde zich hiervoor op de request for information, een marktbevraging die door de Stad Antwerpen, één van de aandeelhouders van ISVAG, werd georganiseerd. Opmerkelijk hierbij: het is onmogelijk om de aangehaalde argumenten op hun juistheid te controleren, aangezien het RFI document – in tegenstelling tot alle studies en onderzoeken die ISVAG liet uitvoeren - niet openbaar wordt gemaakt. ISVAG heeft inzage in de RFI gevraagd, maar nog steeds niet gekregen.

  Daarom blijft ISVAG onveranderd achter haar plannen staan: met een nieuwe hoogtechnologische installatie willen we het restafval van meer dan 1 miljoen burgers omzetten in duurzame energie, in elektriciteit en warmte. Dankzij de aanleg van een warmtenet zal ISVAG tot 40.000 gezinnen en bedrijven warmte kunnen leveren.

Pages