Nieuws & Evenementen

 1. ISVAG legt ovenlijn 1 stil voor geplande onderhoudswerken

  ISVAG legt periodiek één van de beide ovenlijnen van de afvalverwerkingsinstallatie stil voor een onderhoudsbeurt. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Door deze regelmatige check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Maandag aanstaande, 27 mei, wordt ovenlijn 1 stilgelegd voor een gepland onderhoud aan de ESP, dat is de elektrostatische filter die de fijne stofdeeltjes uit de rookgassen haalt. Naar verwachting kan ovenlijn 1 op woensdag 29 mei opnieuw worden opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55.

 2. Warmtenet Terbekehof: eerste buizen in de grond!

  Op 19 maart werd het officiële startschot gegeven voor de heraanleg van het industrieterrein Terbekehof en voor de uitrol van het warmtenet, gevoed door restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. Ondertussen schieten de eerste werken aardig op! Aannemer BESIX/Van Den Berg is gestart met de graafwerken ter hoogte van Cardoen: de sleuf voor de buizen wordt voorbereid en de eerste buizen liggen in de grond. Nog tot september zullen de werken voor de uitrol van het warmtenet vooral plaats vinden op de bedrijfsterreinen van autohandelaar Cardoen en van de toonaangevende logistieke speler H. Essers. 

 3. ISVAG viert Dag van de Medewerker!

  Overal op de werkvloer maken werknemers het verschil, ook bij ISVAG. De Dag van de Medewerker - traditioneel "Secretaressedag" - wil op een positieve manier alle talenten binnen de onderneming in de schijnwerpers plaatsen en bedanken voor hun inzet. Om onze ISVAG medewerkers te danken, nodigden we onze mensen 's middags uit aan een foodtruck, voor gezonde broodjes en een alcoholvrije vruchtencocktail. Een welverdiende merci, want goede medewerkers vormen de hoeksteen van elk bedrijf!

 4. Memorandum van Belgian Waste-to-Energy (BW2E)

  Belgian Waste-to-Energy (BW2E) vertegenwoordigt alle Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval energetisch valoriseren. Jaarlijks verwerken de 14 leden  zo’n 2,75 miljoen ton restafval en produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die deels hernieuwbaar is. Daarnaast zet BW2E steeds meer warmte en stoom in voor residentiële en industriële warmtenetten.

 5. Warmtenet "1.000 tot 6.000 keer minder milieuschadelijk dan open haard"

  Warmtenetten of verwarming met warmtepompen zijn "1.000 tot 6.000 keer minder milieuschadelijk" dan open haarden. Dat staat in de jongste studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Verwarmen met hout is verantwoordelijk voor 60% van de emissies door woningverwarming in Vlaanderen, voornamelijk door fijn stof en CO2. Aardgas, propaan of LP doen het beter, maar een warmtenet (of een warmtepomp) is de beste keuze, stelt de studie van VMM. 

 6. Nieuwe Raad van Bestuur van ISVAG treedt aan

  De nieuwe Raad van Bestuur van ISVAG is gisteravond voor het eerst bijeen gekomen, en meteen zijn ook zijn ook de nieuwe voorzitter en de ondervoorzitters van ISVAG verkozen: Kristof Bossuyt wordt de volgende zes jaar voorzitter van ISVAG. Maarten De Bock en Dries Holvoet zijn tot ondervoorzitter van ISVAG verkozen. De nieuwe Raad van Bestuur zal zetelen tot 2024. 

 7. ISVAG legt installatie stil voor geplande onderhoudswerken

  ISVAG legt regelmatig één van de twee ovenlijnen van de afvalverwerkingsinstallatie stil voor een grondige onderhoudsbeurt: de shutdown. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Door deze regelmatige check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Op zo'n moment heerst heel wat drukte bij ISVAG, omdat behalve onze eigen mensen ook externe bedrijven aan het werk zijn om de shutdown van de installatie zo vlot en zo kort mogelijk te laten verlopen. 

  De volgende dagen vindt het geplande onderhoud plaats van onze installatie. Het voorbije weekeinde is het laatste restafval in de oven gebracht: ISVAG heeft beide ovenlijnen 1 en 2 stilgelegd voor onderhoud. 

 8. Uitstel Omgevingsvergunning ISVAG is gemiste kans

  ISVAG voorzitter Philip Heylen neemt teleurgesteld kennis van de weigering van de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. De intercommunale betreurt de negatieve beslissing van Vlaams Minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel omdat het een gemiste kans is om écht stappen vooruit te zetten in een duurzaam materialen-, energie- en klimaatbeleid. ISVAG zal de beslissing en motivering van de Minister verder bestuderen en zich beraden over de volgende stappen. Dit is voor ISVAG uitstel, geen afstel. 

 9. Elf van de twaalf adviezen zijn gunstig voor ISVAG

  ISVAG scoort gunstig op elf van de twaalf adviezen van de Vlaamse en stedelijke adviesverlenende instanties voor de geplande bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk, o.a. met betrekking tot de capaciteit, duurzame energie, de emissies en de luchtkwaliteit, en het leefmilieu. ISVAG is bijzonder opgetogen met het gunstige advies van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, dat stelt dat de door ISVAG gevraagde verwerkingscapaciteit van 190.000 ton per jaar noodzakelijk is  om het evenwicht tussen het beschikbaar aanbod van brandbaar afval en de beschikbare verwerkingscapaciteit in Vlaanderen in evenwicht te kunnen garanderen. Enkel het departement Ruimtelijke Ordening trekt in twijfel dat de geplande sloop van de huidige installatie wel zal doorgaan.

 10. Privacy: ISVAG stelt een Functionaris voor Gegevensbescherming aan

  Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. Bij ISVAG gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar heeft u een goed gevoel bij en wij ook. In het kader van de nieuwe Europese GDPR wetgeving heeft ISVAG een Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd, aangesteld zoals wettelijk verplicht. 

Pages