Nieuws & Evenementen

 1. #Vuilnishelden

  Terwijl u thuis aan het werk blijft en uw kinderen online les volgen, zijn de afvalophalers en de afvalverwerkers dagelijks aan het werk. Om deze mensen een hart onder de riem te steken, lanceren we een oproep om een hartverwarmende boodschap, waarin u deze #Vuilnishelden een figuurlijk schouderklopje geeft, aan uw raam te hangen.

  Als u een foto van deze boodschap vervolgens post op sociale media met de hastag #vuilnishelden en ons tagt met @isvagantwerpen kunnen wij dit verder delen zodat ook de mensen die achter de schermen voor de verwerking van uw afval zorgen, dit te zien krijgen.

  In deze moeilijk tijd is het belangrijk om solidariteit hoog in de vaandel te houden en de mensen die onze maatschappij ondersteunen een extraatje te geven. Net zoals de zorgverleners en politieagenten hebben ook de afvalverwerkers het niet makkelijk dus hopelijk kan u zich samen met ons u hiervoor inzetten.

  Indien u nog vragen heeft omtrent onze afvalverwerking kan u terecht op het algemene e-mailadres: info@isvag.be of op onze website www.isvag.be .
  Vragen omtrent het Coronavirus kan u steeds stellen aan de hulplijn 0800 14 689 of u kan surfen naar www.info-coronavirus.be .

 2. Recyclage van uw afval

  Het Coronavirus heeft een ongeziene impact op de dagelijkse werking van al onze bedrijven en het is dan ook van groot belang om in deze moeilijke periode zo goed mogelijk samen te werken.
  Gezien de recyclageparken gesloten zijn, vragen wij u met aandrang om respect te hebben voor de mensen die uw afval komen ophalen en voor diegene die het nadien op een professionele manier verwerken.

  Meer dan ooit dient u de sorteerregels correct toe te passen. Dat is de enige manier waarop we kunnen blijven inzetten op een professionele verwerking én op een kwaliteitsvolle recyclage. Wie nood heeft aan een opfrisbeurt kan de volledige sorteerwijzer vinden op: https://www.betersorteren.be/nl/sorteer-je-verpakking.

  Papieren zakdoeken, tissues, wegwerp reinigingsdoekjes en mondmaskers horen niet bij papier & karton, maar moeten in de gesloten restafvalzak. Zwerfvuil hoort niet thuis aan de glasbollen of bij de textielcontainers.

   

  Indien u nog vragen heeft omtrent onze afvalverwerking kan u terecht op het algemene e-mailadres: info@isvag.be of op onze website www.isvag.be .
  Vragen omtrent het Coronavirus kan u steeds stellen aan de hulplijn 0800 14 689 of u kan surfen naar www.info-coronavirus.be .

 3. Maatregelen Coronavirus ISVAG

  De voorbije week zijn er door de Federale en Vlaamse Regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Er werd benadrukt dat er wel essentiële diensten zijn die blijven werken, waaronder de afvalophaling en -verwerking.

  Dit betekent dat de installatie van ISVAG in dienst blijft zodat het aangeboden afval optimaal kan verwerkt worden.  Vanzelfsprekend werden ook bij ISVAG de nodige maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. De veiligheid van onze medewerkers staat centraal en wij willen hen dan ook oprecht bedanken voor hun dagelijkse inzet zodat wij kunnen garanderen dat de dienstverlening optimaal blijft, met aandacht voor ieders gezondheid.

  Indien u nog vragen heeft omtrent onze afvalverwerking kan u terecht op het algemene e-mailadres: info@isvag.be of op onze website www.isvag.be .
  Vragen omtrent het Coronavirus kan u steeds stellen aan de hulplijn 0800 14 689 of u kan surfen naar www.info-coronavirus.be .

 4. ISVAG LEGT OVENLIJN 2 STIL VOOR GEPLANDE ONDERHOUDSWERKEN

  Door regelmatige check-ups verkeert de ISVAG installatie permanent in een uitstekende conditie. 

  Vandaag en morgen gebeurt onderhoud aan de electrofilters en verwacht wordt dat woensdag ovenlijn 2 terug wordt opgestart. 

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55.

 5. Richtlijnen naar contractoren naar aanleiding van coronavirus

  Voor specifieke onderhoudswerken, rekent ISVAG op een aantal contractoren die op het bedrijf worden ingeschakeld. In het kader van de maatregelen die werden afgekondigd om het coronavirus in te dijken, wil ISVAG ook specifiek naar deze contractoren een aantal richtlijnen nog eens duidelijk op een rij zetten.

 6. WAAROM DE ISVAG PLANNEN VOOR EEN NIEUWE INSTALLATIE NOG STEEDS STAAN ALS EEN HUIS!

  In een aantal krantenberichten en op social media werd de afgelopen dagen vanuit bepaalde hoeken kritiek geuit op de plannen van ISVAG om een nieuwe installatie te bouwen. Men baseerde zich hiervoor op de request for information, een marktbevraging die door de Stad Antwerpen, één van de aandeelhouders van ISVAG, werd georganiseerd. Opmerkelijk hierbij: het is onmogelijk om de aangehaalde argumenten op hun juistheid te controleren, aangezien het RFI document – in tegenstelling tot alle studies en onderzoeken die ISVAG liet uitvoeren - niet openbaar wordt gemaakt. ISVAG heeft inzage in de RFI gevraagd, maar nog steeds niet gekregen.

  Daarom blijft ISVAG onveranderd achter haar plannen staan: met een nieuwe hoogtechnologische installatie willen we het restafval van meer dan 1 miljoen burgers omzetten in duurzame energie, in elektriciteit en warmte. Dankzij de aanleg van een warmtenet zal ISVAG tot 40.000 gezinnen en bedrijven warmte kunnen leveren.

 7. ISVAG legt ovenlijn 1 stil voor geplande onderhoudswerken

  ISVAG legt regelmatig één van de twee ovenlijnen van de afvalverwerkingsinstallatie stil voor een grondige onderhoudsbeurt: de shutdown. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Door deze regelmatige check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Op zo'n moment heerst heel wat drukte bij ISVAG, omdat behalve onze eigen mensen ook externe bedrijven aan het werk zijn om de shutdown van de installatie zo vlot en zo kort mogelijk te laten verlopen.

  De volgende dagen vindt het geplande onderhoud plaats van onze installatie. ISVAG heeft ovenlijn 1 stilgelegd voor onderhoud.

  Vermoedelijk kan ovenlijn 1 op woensdag 18 maart opnieuw worden opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55.

 8. Infovergadering in kader van vergunningsaanvraag

  Op woensdag 4 maart werden in Antwerpen en Aartselaar twee informatievergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen kaderden in het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag voor de nieuwe installatie, die momenteel in behandeling is. Via deze link kan u de presentatie downloaden, die door ISVAG directeur Kristel Moulaert tijdens de vergaderingen werd toegelicht.

 9. Korte herstellingsbeurt aan lijn 2

  ISVAG legt periodiek één van de beide ovenlijnen van de afvalverwerkingsinstallatie stil voor een onderhouds- of herstellingsbeurt. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Door deze regelmatige check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Vandaag is ovenlijn 2 gecontroleerd stilgelegd omwille van een nodige herstellingsbeurt. Verwacht wordt dat ovenlijn 2 nog voor het einde van deze week opnieuw zal worden opgestart. 

 10. Aanvraag Omgevingsvergunning is volledig en ontvankelijk verklaard

  ISVAG neemt kennis van de “volledig en ontvankelijk” verklaring door de Vlaamse administratie van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Met die beslissing geeft de Vlaamse administratie aan dat de vergunningsprocedure die in principe 180 dagen loopt, ook echt van start kan gaan.

Pages