Nieuws & Evenementen

Milieu Effecten Rapport (MER) is positief voor nieuwe ISVAG-installatie!

ISVAG heeft goed nieuws gekregen in het vergunningstraject voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale: de Vlaamse administratie heeft deze maand het Milieu Effecten Rapport (MER) voor de nieuwe installatie goedgekeurd. 

De goedkeuring van het MER is inderdaad goed nieuws voor ISVAG: het MER is het rapport dat de milieueffecten van de nieuwe ISVAG installatie beoordeelt en dat tot stand is gekomen na inspraak van adviserende instanties, de gemeente Aartselaar en de Stad Antwerpen.  

De conclusie van het MER is dat de impact van te bouwen ISVAG installatie op mens en milieu verwaarloosbaar is.

Met de bouw van de nieuwe installatie wordt volgens de deskundigen geen schade aan de natuur van de omliggende VEN-gebieden verwacht, en geen aantasting van de beschermingszones.

Het bewijs dat de impact van de nieuwe installatie te verwaarlozen is blijkt ook uit het feit dat de MER-deskundigen geen milderende maatregelen noodzakelijk achten.  Logisch, want ISVAG heeft bij het opmaak van de plannen van de nieuwe installatie steeds gefocust op een minimale milieu-impact.   

Omdat ISVAG gelooft in een heldere, transparante communicatie, zetten we de niet-technische samenvatting van het Milieu Effecten Rapport graag online: ISVAG nodigt u uit het MER hier te lezen. Het overzicht van alle studies, onderzoeken en adviezen die ISVAG liet uitvoeren door experten uit binnen- en buitenland vindt u hier

ISVAG benadrukt graag dat de MER inderdaad een positieve stap is in het vergunningstraject voor de nieuwe installatie, maar dat het traject daarmee niet rond is: de volgende stap is de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die binnen korte tijd zal worden ingediend.